ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0906730945
HOTLINE
0906730945

Giấy phép kinh doanh dược phẩm

Untitled53

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Untitled54

Mặt trước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Untitled55

Mặt sau giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Untitled56

Mặt trước giấy chứng nhận đạt "thực hành tốt phân phối thuốc"

Untitled57

Mặt sau giấy chứng nhận đạt "thực hành tốt phân phối thuốc"

Giấy phép kinh doanh số : 0312713905. Ngày cấp: 06/03/2017
Người đại diện: Nguyễn Quang Trí