ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0919 752 099
HOTLINE
0919 752 099

Giấy phép kinh doanh dược phẩm

Giy_php_KD_ln_4

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Untitled54

Mặt trước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Untitled55

Mặt sau giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Untitled56

Mặt trước giấy chứng nhận đạt "thực hành tốt phân phối thuốc"

Untitled57

Mặt sau giấy chứng nhận đạt "thực hành tốt phân phối thuốc"

Giấy phép kinh doanh số : 0312713905. Ngày cấp: 06/03/2017
Người đại diện: Nguyễn Quang Trí